STRONA GŁÓWNA
 -Gmina Brochów
 -Aktualności
 -Informacje o GCI
 -Regulamin GCI
 -Biblioteczka GCI
 -GCI na Mazowszu
 -Cennik usług GCI
 -Oferty Pracy
 -Strony z pracą
 -Ważne adresy
 -Wykaz uczelni wyższych
 -ABC poszukiwania pracy
 -Prawa i obowiązki bezrobotnego
 -Kodeks pracy
 -Jak rozpocząć wlasną działalność gospodarczą
 -Fundusze UE
 -Adresy urzędów pracy
 -EURES
 • -Regulamin GCI

  REGULAMIN

  GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

  W BROCHOWIE

  regulamin

  1. Gminne Centrum Informacji przeznaczone jest do realizacji celów określonych w projekcie działalności GCI.
  2. Gminne Centrum Informacji przeznaczone jest dla osób pragnących skorzystać z jego usług.
  3. Merytoryczną,organizacyjną i techniczną opiekę nad pomieszczeniem nsprawuje pracownik GCI w Brochowie.
  4. W pracowni mogą przebywać osoby tylko w obecności pracownikó GCI.
  5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 30 min.Jeśli nie ma innych chętnych,możliwe jest przedłużenie czasu.
  6. Osoby korzystające z pracowni GCI muszą wpisać się do zeszytu odwiedzn.
  7. Dostęp do sprzętu komputerowego jest bezpłatny.
  8. Przy stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba.
  9. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przyglądu programów multimedialnych znajdujących się w pracowni GCI oraz do korzystania z Internetu.
  10. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
  11. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
  12. Zabrania się insdtalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
  13. Do zapisywania potrzebnych informacji osoba korzystająca z komputerów powinna mieć czystą nie zapisaną dyskietkię.
  14. Wczasie pracy należy przestrzegać zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem.
  15. Wszelke uszkodzenia i nie prawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać pracownikom GCI.
  16. Pracownicy GCI mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
  17. Pracownik GCI może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera,jeśli uzna,że  jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.
  18. Notoryczne nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania z pracowni GCI.
  19. Po zakończeniu korzystania z urządzeń należy doprowadzić stanowisko do stanu wyjściowego.
  20. Użytkownik jest zobowiązany bezwzględnie stosować zasady BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.
  21. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada (finansowo) Użytkownik.Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialnośC ponoszą rodzice.
  22. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachować ciszę i spokój.